AKSU İNŞAAT

Telefon:

90 (312) 441 88 02
+90 (312) 441 83 05

Çalışma Saatlari

09.00 - 18:00

E-mail:

info@aksuinsaat.com.tr
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluştururken kilometre taşlarımız;
• Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak
• Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak
• Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek
• Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak
• Yaratılan çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak
• Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak
• Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

İnsan Kaynakları